Friday, 11 November 2016

Lirik Ocu Maantau - Lagu Daerah Jambi

ocu maantau ka nagoghi ughang
ocu tinggekan anak jo bini
mangadu nosib kanagoghi ughang
doakan ocu salamat di jalan

adiok nan sayang ocu tinggekan
jan la adiok manghaso come
doakan ocu copek pulang
doakan ocu salamat di jalan

ocu maantau diok
kanagoghi ughang
elok-elok la kau di umah

ocu maantau diok
kanaghoghi ughangjan omuo kau lolok batandang

No comments:

Post a Comment

Follow by Email