Sunday, 11 September 2016

Lirik Ramba Dia - Lagu Daerah Sumatera Utara

Ramba dia Ramba muna da ito
Rio rio ramba naposo
Marga dia marga muna da ito
Huso Huso naso umboto

Ala tipang-tipang 
Tipang polo la baya
Ala rudeng-rudeng
Rudeng pong ... 2x

Ianggo ramba nami da ito
Parasaran ni ambaroba
Ianggo marga nami da ito
Indada tarpaboa-boa

Ala tipang-tipang 
Tipang polo la baya
Ala rudeng-rudeng
Rudeng pong ... 2x

Sada dua tolu dainang
Songon ni dok ni pamilangi
Jongjong hami dison ale inang
jumolo hami marsattabi

Ala tipang-tipang 
Tipang polo la baya
Ala rudeng-rudeng
Rudeng pong ... 2x

Sahat sahat ni sulo dainang
Sai sahat ma tubontean
Leleng hita mangolu dainang
Sai sahat tu panggabean

Ala tipang-tipang 
Tipang polo la baya
Ala rudeng-rudeng
Rudeng pong ......


No comments:

Post a Comment

Follow by Email