Friday, 16 September 2016

Lirik O, Doli - Lagu Daerah Sumatera Utara

Oh, doli tibu ma ho mandok mangalie
Mansari so diboto ho
Ia dung di pudi hola manolsolie
Inang hansit nai di ho
Tung godang arta ni nato rasmu
Ndadai mambahen ho asa langku
O, doli tibu ma ho mandok mangalie
Mansari jolo ho doli

Tuangki tibu ma homandok mangalie
Tu dapur so diboto ho
Ia dung di pudi hola manolsolie
Inang hansit nai di ho
Tung godang dolil doli marroan
Rupami tung soa da tudosan
O, anggi tibu ma ho mandok mangalie
Tu dapur jolo ho anggi


No comments:

Post a Comment

Follow by Email