Sunday, 11 September 2016

Lirik Kerraban Sape - Lagu Daerah Jawa Timursaban taone madura latan te rame

banya kelaban badana kerraban sape


banya rang manca pada datang dari jau


bade nenggu a kerraban sape madura


e eeee sape menggir duli menggir


e eeee sape menggir duli menggir

No comments:

Post a Comment

Follow by Email